Ing. Ján Jakubský
REVÍZIE ELEKTROZARIADENÍ A BLESKOZVODOV
RENVALD s.r.o.© Copyright 2018
Vážený klienti, revízie vykonávam v meste Martin a jeho blízkom okolí. Bližšie informácie Vám rád poskytnem na telefónnom čísle uvedenom na tejto stránke, Ďakujem.
Povinostou fyzických a právnických osôb
je potrebné mať platné revízie
elektrozariadení a bleskozvodov

VYKONÁVAM
služby

Podľa Zákona č. 124/2006 Z.z., Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Vyhlášky č. 398/2013 Z.z. revízie na elektrických zariadeniach do 1000 V, bez nebezpečenstva výbuchu a revízie bleskozvodov.
na základe vydaného osvedčenia
číslo: 0033-IZA/2003  EZ-E-A-E2

východiskové a periodické revízie na objektoch a zariadeniach:

Domy, byty,
Elektrické prípojky
Pracovné stroje
Spotrebiče a ručné náradie
Kancelárska technika
Bleskozvody

Volajte na číslo 0904 418 866. Cena dohodou.
Názov a sídlo:

Ing. Ján Jakubský

Československej armády č. 17
Turčianska Štiavnička
PSČ  036 51

IČO : 40 994 015
DIČ : 1046384647

mail:
jakubskyjan@zoznam.sk